Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi 22.2.2015

5. 2. 2015

Svoláváme členskou schůzi Bytového družstva Hybešova 520, Praha 8, družstvo, IČ 02263009  

se sídlem: Hybešova 520, Praha 8 – Karlín

 

Termín konání:           22. února 2015

Místo a čas konání:    Pizzeria Manna, Urxova 483/5 Praha 8, v 17 hod.

Program:                  1. Prezence účastníků

                                   2. Ověření způsobilosti členské schůze

                                   3. Volba orgánů členské schůze

4. schválení nájemních smluv uzavíraných mezi družstvem a členy  družstva jako nájemníky a  schválení Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů

5. schválení naložení s finančními prostředky uhrazenými členy družstva jako nájem MČ Praha 8, které budou vráceny družstvu MČ Praha 8 za měsíc prosinec 2014 a leden 2015

6. schválení odměn členům představenstva

7. schválení uzavírání smluv za družstvo o dodávkách služeb – voda, plyn, elektrika, požární ochrana, apod. Schválení uzavření smlouvy o servisní službě společné televizní antény a domovního dorozumívacího systému 

8. informace ohledně převzetí domu - schůzka s technikem, revize - komín, plyn – problémy a jejich řešení

9. informace ohledně vyúčtování služeb za rok 2014

10. úklid domu

11. Diskuse, ukončení

 

 

 

V Praze dne  5.2.2015                       

           

 

                                                                       ……………………………………….

                                                                                 za představenstvo

                                                                       Anna Kriebelová   Lucie Hrdinová

 

Poznámka: Dokumenty, jejichž projednání a schvalování je programem členské schůze jsou k nahlédnutí a dispozici u paní Kriebelové.